Хуримын ёслол шалгах хуудас

Хуримын ёслолоо хийхэд хэрэгтэй бүх зүйлээ шалгаарай

Энэ хуримын ёслолын шалгах хуудас нь таныг гэр бүлийнхээ хэрэгцээт зүйлсийг хянаж байхад туслах зорилготой юм. Таны итгэл, хуримын хэв маягаас хамааран та энд жагсаасан бүх зүйлийг шаардаж болно. Хуриманд үл хамаарах ямар ч шаардлагагүй эд зүйлсийг үл тоомсорлож, хэрэгцээтэй зүйлсийг танай байранд цаг хугацаанд нь хүргэхийн тулд жагсаалтыг үлдээгээрэй.