Алдагдлыг бууруулахын тулд хар хувцас угаах талаар